Ngựa vằn chạy lang thang khắp phố Seoul

Chú ngựa vằn Sero trốn khỏi sở thú và đi lang thang trên đường phố Seoul, Hàn Quốc. Cơ quan chức năng địa phương đã tìm cách trấn an và đưa con vật trở về sở thú.

Chú ngựa vằn Sero trốn khỏi sở thú và đi lang thang trên đường phố Seoul, Hàn Quốc. Cơ quan chức năng địa phương đã tìm cách trấn an và đưa con vật trở về sở thú.

Minh Nguyệt

Video: SCMP

Tag:

Bình luận