Thương hiệu

TASECO Air: Ngày càng phát triển mạnh mẽ

TASECO Air có hơn mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh các dịch vụ phi hàng không bao gồm: Dịch vụ du lịch, khách sạn, đón tiễn; Dịch vụ ăn uống, giải khát; Foot massage; Kinh doanh hàng bách hóa lưu niệm; Cung cấp dịch vụ viễn thông; Dịch vụ quảng cáo thương mại;...