Doanh nhân

Doanh nhân Nguyễn Hoàng Sang tham dự “Diễn đàn phát triển thương hiệu bền vững quốc gia 2024”

Doanh nhân Nguyễn Hoàng Sang được biết là một nhà hoạt động xã hội tiêu biểu Asean. Ông đã có rất nhiều đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, vì cộng đồng. Gần đây, ông đã tham dự “Diễn đàn phát triển thương hiệu bền vững quốc gia 2024”và được vinh danh tại sự kiện với các danh hiệu: Doanh nhân tiêu biểu thời kỳ hội nhập năm 2024, Top 10 Thương hiệu phát triển bền vững quốc gia 2024.